Toetskader

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst de risico’s en slaagkans van overheidsprojecten en projecten van zelfstandig bestuursorganen (zbo's) waarbij ICT een belangrijke rol speelt.

Een toets van het BIT geeft antwoord op 2 vragen:

  • Streeft het project een helder doel na of lost het een probleem op?
  • Is het project zo ingericht dat er vertrouwen is dat het doel ook wordt gehaald?

De 1e vraag draait om het doel van het project, ook wel de business case genoemd. De 2e vraag draait om de slaagkans.

Het BIT gebruikt een toetskader zodat het een beeld kan vormen van alle aspecten en onderdelen van het project en de risico’s die daarmee samenhangen. Als blijkt dat er risico’s zijn die een gevaar zijn voor de slaagkans van het project, worden in het advies  maatregelen voorgesteld om dat te veranderen.

Het toetskader bestaat uit dertien onderwerpen.Deze onderwerpen zijn bij (vrijwel) alle projecten aan de orde.