Publicaties

Bureau ICT-toetsing (BIT) signaleert op basis van de uitgevoerde toetsen een aantal thema's die van invloed zijn op de slaagkans van ICT-projecten. Op deze pagina plaatst het BIT publicaties die ingaan op deze thema's.