Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgericht naar aanleiding van een advies van de commissie Elias. Deze commissie heeft een parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid uitgevoerd. Het BIT is op 1 juni 2015 van start gegaan. Er wordt getoetst op de risico’s en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft. Het BIT geeft een advies over de risico’s en slaagkans van een project. Dit doet het BIT op verzoek van de bewindspersoon die het project wil laten uitvoeren, de Tweede Kamer of uit eigen beweging. Een advies van het Bureau ICT-toetsing is openbaar.

De rol van het BIT is vastgelegd in het Instellingsbesluit.

Toetsing door Bureau ICT-toetsing (BIT)

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) voert onafhankelijk toetsen uit op ICT-projecten. Daarbij beoordeelt het BIT of ICT-projecten in de huidige opzet kans van slagen hebben of anders moeten worden ingericht. Het BIT richt zich op projecten met een ICT-component van meer dan 5 miljoen euro. Projecten van de politie, Raad voor de Rechtspraak, Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Defensie die gaan over het ontwikkelen van wapensystemen, worden niet door het BIT getoetst.

Een advies van het BIT is openbaar. Er zijn inmiddels verschillende adviezen afgerond.

Toetsing ICT-projecten rijksoverheid

Er zijn drie aanleidingen voor het BIT om een onderzoek (BIT-toets) te starten. De uitvoering van een toets verloopt via een vast proces. Om inzicht te krijgen in de risico’s en slaagkans van projecten, wordt een toetskader gebruikt.