Schema toetsproces

Voor het doen van een toets gebruikt het Bureau ICT-toetsing (BIT) een toetsschema. Hierin staan de verschillende toetsstappen met de resultaten die daarbij horen op een rij. Er zijn 4 toetsstappen. Zowel deze stappen als de doorlooptijd ervan kunnen worden aangepast per project.

Het schema van het toetsproces. Klik op het vergrootglas voor een grotere versie.

Uitleg van het schema

A. Voorbereiden toets

Om een toets te starten heeft het BIT de aanmeldingsbrief voor de toets en alle documenten rondom het ICT-project nodig. Daarna volgen er gesprekken met de CIO (Chief Information Officer) van het ministerie dat het project wil starten, de opdrachtgever en de programmamanager. Op basis daarvan wordt vastgesteld om welk type project het gaat en welke kennis en kunde (expertise) er nodig is om het project te kunnen beoordelen. Vervolgens wordt er een globale planning voor de BIT-toets gemaakt.

B. Uitvoeren toets

Om de BIT-toets uit te voeren, kan er eventueel om aanvullende documenten worden gevraagd. Op basis van alle documenten en interviews met betrokkenen, worden de 1e bevindingen opgemaakt. Vervolgens worden de risico’s van de bevindingen ingeschat en gerangschikt. De belangrijkste risico’s worden verder uitgewerkt met behulp van documenten en interviews met betrokkenen. Eventueel kunnen er sessies met deskundigen plaatsvinden. Het BIT krijgt hiermee inzicht in de belangrijkste risico’s en bevindingen en stelt op basis daarvan aanbevelingen op.

C. Opstellen conceptadvies

Om het conceptadvies van het BIT op te stellen, kan er eventueel om aanvullende documenten worden gevraagd. Het conceptadvies gaat naar de minister of staatssecretaris waarvan het ministerie het ICT-project wil starten. De minister of staatssecretaris moet hier binnen 2 weken op reageren.

D. Opstellen definitief advies

Het definitieve BIT-advies wordt opgesteld. Dit gebeurt op basis van het conceptadvies en de reactie van de minister of staatssecretaris waarvan het ministerie het ICT-project wil starten. De minister of staatssecretaris krijgt het definitieve advies, stelt een bestuurlijke reactie op voor de Tweede Kamer en stuurt die binnen 4 weken met het BIT-advies naar de Kamer. Indien het advies van het BIT niet of niet geheel wordt opgevolgd, bespreekt de minister of staatssecretaris het advies eerst in de Ministerraad voor verzending aan de Tweede Kamer. Het BIT publiceert het definitieve advies op de website.