Er zijn 3 aanleidingen voor het Bureau ICT-toetsing (BIT) om een BIT-toets te starten naar een ICT-project van de rijksoverheid of een zelfstandig bestuursorgaan (zbo); op verzoek van een minister of staatssecretaris, op verzoek van de Tweede Kamer of op eigen initiatief. De uitvoering van een toets verloopt via een vast toetsproces. Om inzicht te krijgen in de risico’s en slaagkans van projecten, wordt een toetskader gebruikt.