2017

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wet tegemoetkomingen loondomein ICT-project van UWV om in samenwerking met de Belastingdienst de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) te implementeren. 16-11-2017
Volksgezondheid, Welzijn en Sport IV van Morgen Opleveren werkend zaaksysteem en document management systeem voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 18-10-2017
Infrastructuur en Milieu Electronic Flight Strips Vervangen van fysieke flightstrips door digitale flightstrips in de verkeerstoren van de Luchtverkeersleiding Nederland. 17-10-2017
Infrastructuur en Milieu Digitaal Stelsel Omgevingswet De ontwikkeling van een samenhangend digitaal stelsel voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. 4-9-2017
Infrastructuur en Milieu CivMil Voice Communication System Uitbreiden van het bestaande Voice Communication System van de Luchtverkeersleiding Nederland en het in gebruik nemen van het communicatiesysteem door het Commando der Luchtmachtstrijdkrachten van Defensie. 1-8-2017
Financiën Investeringsagenda Belastingdienst Het realiseren van een transformatie van processen en systemen die samenhangen met het fiscaal proces bij de Belastingdienst. 13-6-2017
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Operatie BRP (oBRP) en In Beheer Name BRP (IBN BRP) Het realiseren van een nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). 9-6-2017
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanbesteding datacenter UWV Aanbesteding en migratie van de datacenterdienstverlening UWV. 28-3-2017
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties DWR Next Het project DWR Next vernieuwt de digitale werkplek van 21.000 gebruikers op 5 departementen. 21-3-2017
Defensie IT IGO KMar Informatie Gestuurd Optreden Vernieuwing van de IT voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) vanwege Informatie Gestuurd Optreden (IGO). 21-3-2017
Economische Zaken Blik op NVWA 2017 (vervolgtoets) Ontwikkelen van een systeem om het inspectieproces van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te ondersteunen. 20-3-2017
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Lerarenregister en
Registervoorportaal
Realisatie van een lerarenregister en een registervoorportaal waarin leraren zich verplicht moeten registreren. 15-3-2017

2016

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Veiligheid en Justitie Implementatie Vernieuwing C2000 Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) vervangt het bestaande C2000-systeem. 22-11-2016
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) Realiseren van 1 geïntegreerd proceslandschap en applicatielandschap voor het Rijksvastgoedbedrijf. 11-11-2016
Financiën Union Customs Code (UCC), Douanewetboek van de Unie (DWU), Multi-annual Strategie Plan (MASP) (Douane) Invoering van de Union Customs Code (Douane Wetboek van de Unie). 3-11-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid vAKWerk SVB Vernieuwen van het AKW-systeem voor de uitvoering van de Kinderbijslag. 18-10-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Een Uniforme Betaalomge­ving UWV Realiseren van een uniforme betaalomgeving voor de uitvoering van de Arbeidsongeschiktheidswet (AW), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW). 22-6-2016
Defensie Grensverleggende IT (GrIT) Samen met de markt realiseren van een nieuwe ICT-infrastructuur voor Defensie. 31-5-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Directe Financiering Kinderopvang Realiseren van een ICT-systeem voor de uitvoering van het nieuwe stelsel voor directe financiering Kinderopvang. 20-5-2016
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties eID Realiseren van voorzieningen om burgers een betrouwbare toegang te geven tot online diensten van overheden en organisaties zoals zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en pensioenfondsen. 13-5-2016
Veiligheid en Justitie Zelfbediening Justitiabelen DJI Realiseren van een zelfbedieningsoplossing voor justitiabelen, waarmee zij zelf bijvoorbeeld digitale boeken kunnen bestellen en bezoek kunnen inplannen. 28-4-2016
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs Vernieuwen en moderniseren van de informatie-uitwisseling tussen de onderwijsinstellingen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Onderwijsinspectie. 25-4-2016
Economische Zaken Zaakgericht Werken DICTU Realiseren van een dienst om zaakgericht werken te ondersteunen voor verschillende overheidsorganisaties 11-2-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persoonsgebonden Budget SVB Vernieuwen van de ICT-systemen waarmee de Sociale Verzekeringsbank (SVB) haar dienstverlening uitvoert voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) Trekkingsrecht. 26-1-2016

2015

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Economische Zaken Blik op NVWA 2015 (pilot) Realiseren van ICT-toepassingen die de nieuwe, uniforme werkprocessen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ondersteunen. 29-10-2015
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot) Het realiseren van een nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). 18-9-2015
Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket (pilot) Realiseren van een nieuwe versie van het Omgevingsloket. 17-9-2015