Toezichtsraad BIT

De Toezichtsraad BIT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT). De Toezichtsraad BIT stuurt hiervoor regelmatig rapportages naar de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bovendien geeft de Toezichtsraad BIT opdracht voor de evaluaties van het BIT.

Hoe gaat de Toezichtsraad BIT te werk?

  • De Toezichtsraad BIT vergadert minimaal 1 keer per kwartaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En zo vaak als de Toezichtsraad het noodzakelijk acht om zijn toezichtsfunctie in te vullen.
  • De Toezichtsraad BIT rapporteert 1 keer per half jaar schriftelijk aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De rapportage gaat over de bevindingen van de Raad over de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT.
  • De voorzitter van de Toezichtsraad BIT bespreekt 1 keer per jaar de rapportages met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt eventueel met de andere leden van de Raad.
  • De Toezichtsraad BIT heeft het recht om ongevraagd de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te informeren over zaken die van belang zijn. Het BIT hoeft hiervan niet op de hoogte te worden gebracht.
  • De Toezichtsraad BIT geeft in het 1e, 3e en 5e jaar opdracht om een evaluatie van het BIT uit te voeren. Dit gebeurt door een onafhankelijke instantie en onder verantwoordelijkheid van de Raad. De evaluatierapporten worden verstuurd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De staatssecretaris stuurt deze stukken, samen met een kabinetsstandpunt, naar de Tweede Kamer.    

Samenstelling van de Toezichtsraad BIT

De Toezichtsraad BIT bestaat momenteel uit 2 leden. Deze zijn door de minister voor Wonen en Rijksdienst op persoonlijke titel benoemd:

  • Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA: hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging Tilburg University (voorzitter);
  • Prof.dr. P. (Paul) Klint: CWI Research Fellow en emeritus hoogleraar software engineering Universiteit van Amsterdam;
  • Drs. H.J.A. (Rikky) van Osch: CIO ONVZ Zorgverzekeraar.

De Toezichtsraad BIT heeft een ambtelijk secretaris.

De benoeming van de Toezichtsraad BIT is vastgelegd in het Instellingsbesluit van de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.