Jelle de Groot
© S. de Mooij

Jelle de Groot

Functie
Toetsspecialist

Jelle de Groot MSc. is sinds 2019 werkzaam bij het Bureau ICT-toetsing (BIT). Hij studeerde ICT in Business aan de Universiteit van Leiden. Aanvullend heeft hij ICT-vakken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond.

Voordat Jelle bij het BIT in dienst trad, werkte hij bij de Technology Consulting praktijk van PriceWaterhouseCoopers op het gebied van grootschalige Agile IT-transformaties. Daarvoor heeft hij bij de Software Improvement Group (SIG) gewerkt op het gebied van risicobeheersing van grootschalige maatwerk softwareprojecten.