Verbeteren Reisdocumentenstelsel

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Verbeteren Reisdocumentenstelsel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 19-06-2020

Verhogen van de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het reisdocumentenstelsel

Samenvatting advies

Op deze pagina worden binnenkort het definitieve BIT-advies en de bestuurlijke reactie gepubliceerd.