Rehosting AGS/DTV

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Rehosting AGS/DTV Financiën 10-07-2018

Het verplaatsen van de Douane applicaties AGS (Aangifte Systeem) en DTV (Douane Tarief Voorziening) naar een nieuw platform.                                                                            

Samenvatting advies

Het BIT ziet op dit moment onvoldoende rechtvaardiging voor de forse investering in een migratie van AGS en DTV naar een nieuw platform. De bijdrage die deze migratie levert aan de beschikbaarheids- en schaalbaarheidsproblemen van de aangifteketen is hoogstwaarschijnlijk beperkt. Het BIT denkt ook dat de Belastingdienst de investering onderschat en dat de leverancier nu wel zeer makkelijk geld kan verdienen, omdat er tot op heden nauwelijks is onderhandeld over de prijs.

Het ligt volgens het BIT meer voor de hand te kiezen voor een gerichte aanpak van de problemen rond beschikbaarheid en schaalbaarheid. Monitor daarvoor de keten goed, zodat duidelijk is waar aanpassingen nodig zijn. Pas de relevante applicaties en koppelvlakken daarop gericht aan. Mocht de Belastingdienst in een later stadium over willen gaan naar Z Systems, dan adviseert het BIT om de leverancier meer resultaatverantwoordelijkheid te geven.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing (BIT)

Lees de reactie van de minister op het advies