Ontwikkeling en implementatie PGB 2.0-systeem

Toets Ministerie

Datum

advies

Omschrijving
Persoonsgebonden Budget 2.0

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15-10-2018

Realisatie van een verbeterde ondersteuning van de budgethouder, de standaardisatie van de uitvoeringsprocessen en de borging van de verantwoordelijkheden van de verstrekkers.

Samenvatting advies

Alle partijen willen van PGB 2.0 een succes maken en daar werken ze los van elkaar hard aan. Er moet echter nog zoveel gebeuren en daarover ligt zo weinig vast, dat het BIT geen uitspraak kan doen of dit programma ooit gaat slagen. Met de huidige aanpak lukt dat in ieder geval niet, om een aantal redenen. Om te beginnen is de ontwikkelde software nog lang niet gereed voor landelijk gebruik. Doorontwikkeling, exploitatie en beheer van het zorgdomein zijn nauwelijks georganiseerd en er ontbreekt een aanpak voor landelijke invoering. Ook de onderlinge samenwerking is precair.

Het BIT adviseert om zo snel als mogelijk één organisatie aan te wijzen voor doorontwikkeling, exploitatie en beheer van het zorgdomein. Laat de organisatie een due diligence doen op de software en besluit op basis hiervan of u PGB 2.0 wilt voortzetten. Wanneer u besluit om PGB 2.0 verder te ontwikkelen, neem dan als VWS de leiding in dit traject en maak samen met partijen een plan van aanpak voor landelijke invoering.

Wanneer het onmogelijk blijkt om deze adviezen in zijn geheel over te nemen, adviseert het BIT om te stoppen met het huidige programma PGB 2.0.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing (BIT)

Lees de reactie van de minister op het advies