Ontwikkeling data fabriek

Ontwikkeling data fabriek
Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Ontwikkeling data fabriek Sociale Zaken en Werkgelegenheid 6-10-2020 Het vervangen van drie bestaande datawarehouses van UWV door een nieuw te bouwen datawarehouse.

Samenvatting advies

Het UWV werkt al geruime tijd aan een nieuw datawarehouse. Desondanks verwacht het BIT dat het nog lang zal duren voordat dat in gebruik wordt genomen en een eerste bestaand datawarehouse kan worden ontmanteld. Dit komt doordat het project geen sturingsmogelijkheden heeft op het aansluiten van bronsystemen en het omzetten van rapportages. Bovendien is er onvoldoende grip op de voortgang en blijft het project te lang hangen in de ontwerpfase.

Het BIT adviseert daarom het project te voorzien van de benodigde bevoegdheden om te kunnen sturen op afhankelijkheden en daarmee op resultaat. Verander bovendien de ontwikkelaanpak en maak daarbij ontwikkelteams integraal verantwoordelijk voor oplevering van informatieproducten voor afnemers.

Lees het volledige advies van het Bureau ICT-toetsing.
Lees de reactie van de minister op het advies.