Grensverleggende IT (2e vervolgtoets)

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Grensverleggende IT (2e vervolgtoets) Defensie 17-06-2019 Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt dat de risico’s van het programma GrIT nog steeds te hoog zijn. Defensie heeft eerdere adviezen onvoldoende opgevolgd en stuurt met de huidige aanpak onvoldoende op het creëren van waarde voor de eigen organisatie. Als het erop aankomt, heeft Defensie niet de juiste stuurmiddelen om prestaties van de leverancier af te dwingen. Ook lopen de kosten van GrIT stevig op en is de financiële dekking nog niet volledig.

Het BIT adviseert Defensie nogmaals wezenlijke aanpassingen door te voeren. Mocht dat niet mogelijk of haalbaar zijn, dan adviseert BIT Defensie af te zien van gunning.