Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Bediening op Afstand, sluizen en bruggen in Friesland Infrastructuur en Waterstaat 02-11-2018 Moderniseren en uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Samenvatting advies

Op deze pagina worden binnenkort het definitieve BIT-advies en de bestuurlijke reactie gepubliceerd.