Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Basisregistratie Ondergrond (BRO) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 23-01-2019 Implementatieprogramma van de Wet Basisregistratie Ondergrond.

Samenvatting advies

Op deze pagina worden binnenkort het definitieve BIT-advies en de bestuurlijke reactie gepubliceerd.