Publicaties over het BIT

Sinds de instelling van het Bureau ICT-toetsing (BIT) in 2015 zijn de volgende publicaties uitgekomen:

Overzicht van publicaties over het BIT

Publicatie Auteur Datum                 
Kamerbrief over Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 24-9-2018
Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 Toezichtsraad BIT 5-9-2018
Kamerbrief over wijziging Bureau ICT-toetsing (BIT) Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26-6-2018
Kamerbrief over Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2017 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8-6-2018
Reactie BIT op advies commissie BRP BIT 18-5-2018
Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2017 Toezichtsraad BIT 26-4-2018

Kamerbrief over jaarraportage 2016-2017 Bureau ICT-toetsing

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26-2-2018
Jaarraportage 2016-2017 Bureau ICT-toetsing 19-2-2018

Kamerbrief inzake rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2017

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5-12-2017
Evaluatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) 1 januari tot 31 juni 2017 Toezichtsraad BIT 5-11-2017
Kamerbrief over eerste evaluatierapport BIT door Toezichtsraad BIT Minister van Wonen en Rijksdienst 20-1-2017
Rapportage aan Toezichtsraad Bureau ICT-toetsing Inzake Evaluatie 2015/2016) Noordbeek 15-11-2016
Kamerbrief over eerste rapportage Toezichtsraad BIT Minister van Wonen en Rijksdienst 8-11-2016
Evaluatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) 1 januari 2016 tot 31 juni 2016 Toezichtsraad BIT 27-9-2016

Kamerbrief over evaluatie pilotperiode Bureau ICT-toetsing

Minister van Wonen en Rijksdienst 16-10-2015