Publicaties over het BIT

Sinds de instelling van het Bureau ICT-toetsing (BIT) in 2015 zijn de volgende publicaties over het BIT uitgekomen:

Overzicht van publicaties over het BIT

Publicatie Auteur Datum
Kamerbrief over jaarrapportage Bureau ICT-toetsing 2019 en halfjaarrapportage Toezichtsraad eerste helft 2020 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 12-10-2020

Kamerbrief over rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2019

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5-6-2020

Kamerbrief met beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst Bureau ICT-toetsing

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 20-12-2019

Kamerbrief Inbreng verslag schriftelijk overleg beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 07-11-2019

Kamerbrief schriftelijke reactie NRC-berichtgeving BIT

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 07-11-2019

Kamerbrief Aanbieding overzicht uitgevoerde BIT-toetsen en opvolging daarvan

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 02-10-2019

Kamerbrief over toelichting besluitvorming toekomst BIT

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 20-09-2019

Kamerbrief over rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2019

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 20-09-2019

Kamerbrief over stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 03-09-2019
Kamerbrief over beleidsdoorlichting BIT Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 08-07-2019
Kamerbrief over evaluatie BIT Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 29-3-2019
Brief over externe evaluatie BIT Toezichtsraad BIT 29-3-2019
Rapportage Evaluatie BIT 2017/2018 Andersson Elffers Felix 29-3-2019
Kamerbrief over Jaarrapportage BIT 2018 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 29-3-2019
Jaarrapportage BIT 2018 BIT 20-3-2019
Kamerbrief over Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 24-9-2018
Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 Toezichtsraad BIT 5-9-2018
Kamerbrief over wijziging Bureau ICT-toetsing (BIT) Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26-6-2018
Kamerbrief over Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2017 Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8-6-2018
Reactie BIT op advies commissie BRP BIT 18-5-2018
Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2017 Toezichtsraad BIT 26-4-2018

Kamerbrief over jaarraportage 2016-2017 Bureau ICT-toetsing

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26-2-2018
Jaarraportage 2016-2017 Bureau ICT-toetsing 19-2-2018

Kamerbrief inzake rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2017

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5-12-2017
Evaluatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) 1 januari tot 31 juni 2017 Toezichtsraad BIT 5-11-2017
Kamerbrief over eerste evaluatierapport BIT door Toezichtsraad BIT Minister van Wonen en Rijksdienst 20-1-2017
Rapportage aan Toezichtsraad Bureau ICT-toetsing Inzake Evaluatie 2015/2016) Noordbeek 15-11-2016
Kamerbrief over eerste rapportage Toezichtsraad BIT Minister van Wonen en Rijksdienst 8-11-2016
Evaluatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) 1 januari 2016 tot 31 juni 2016 Toezichtsraad BIT 27-9-2016

Kamerbrief over evaluatie pilotperiode Bureau ICT-toetsing

Minister van Wonen en Rijksdienst 16-10-2015