Organisatie van het BIT

Het BIT is ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De eindverantwoordelijke voor het Bureau ICT-toetsing (BIT) is het waarnemend hoofd BIT, drs. Sander van Amerongen. Het BIT werkt met een kleine vaste kern aan medewerkers en een flexibele schil van tijdelijke medewerkers.

Vaste kern medewerkers en flexibele schil

Het BIT heeft een onafhankelijke positie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het BIT-team bestaat uit een tiental vaste medewerkers. Daarnaast wordt het team per project opgevuld met tijdelijke medewerkers: de zogenoemde flexibele schil. Deze flexibele schil bestaat uit experts uit de rijksdienst, het bedrijfsleven en de wetenschap. Prof. dr. Chris Verhoef (hoogleraar Informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam) is wetenschappelijk adviseur bij het BIT.

Bij het doen van een BIT-toets zijn geen personen betrokken die:

  • Werken onder verantwoordelijkheid van een minister of staatssecretaris die opdrachtgever is van het ICT-project dat wordt onderzocht.
  • Een persoonlijk belang hebben of direct betrokken zijn bij het ICT-project dat wordt onderzocht.