Sytse Kloosterman

Sytse Kloosterman

Functie
Toetsspecialist

Drs. ir. Sytse Kloosterman is sinds eind 2018 werkzaam bij het Bureau ICT-toetsing (BIT). Hij studeerde Informatica aan de Universiteit Twente en aan de Rijks Universiteit Groningen.

Sytse heeft na zijn studie 10 jaar als software engineer en projectleider gewerkt bij het bedrijfsleven in Nederland en Frankrijk. Vanaf 2016 is hij werkzaam bij de Rijksoverheid in rollen als project- en programmamanager en CIO, bij onderdelen als de Belastingdienst, het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrijksrelaties.