Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgezet om te bepalen of bij de start van een rijksoverheidsproject of een project van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met een groot ICT-deel is voldaan aan enkele cruciale eisen. De oprichting van het BIT was een advies van de Tijdelijke commissie ICT. Het BIT werkt met een kleine vaste kern aan medewerkers en een flexibele schil van tijdelijke medewerkers. De Toezichtsraad BIT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit.