Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie
Vereenvoudiging Wajong

De implementatie van het Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong door UWV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Digi AT

Het vernieuwen en moderniseren van de primaire processen van AT ten behoeve van de klant(interactie) en de afhandeling door medewerkers

Economische Zaken en Klimaat

Verbeteren Reisdocumentenstelsel

Verhogen van de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het reisdocumentenstelsel

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Programma Regie Moderniseren IV Landschap Verbeteren technische staat IV-landschap Belastingdienst Financiën
Digipoort & Infrastructuur Logius Heraanbesteding van Digipoort en de Infrastructuur van Logius (voorheen KIS/EASI) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Areaal Informatievoorziening Rijkswaterstaat / Bouw Informatie Management (AIRBIM) Verbeteren informatievoorziening en -uitwisseling over objecten van Rijkswaterstaat Infrastructuur en Waterstaat
EIDOS Vervanging van NVIS en VISANA door Kairos Visa Buitenlandse Zaken
UBO-register Instellen van een register voor het vastleggen van de uiteindelijk begunstigden (ultimate beneficial owners) van vennootschappen en andere juridische entiteiten Financiën
Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal Vervangen van operationele registratieve applicaties door nieuwe functionaliteiten Justitie en Veiligheid
Transvir2RVO.nl

Transitie team visserijregeling naar RVO.nl

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit