Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie
EIDOS Vervanging van NVIS en VISANA door Kairos Visa Buitenlandse Zaken
Grensverleggende IT (2e vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie Defensie
UBO-register Instellen van een register voor het vastleggen van de uiteindelijk begunstigden (ultimate beneficial owners) van vennootschappen en andere juridische entiteiten Financiën
Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal Vervangen van operationele registratieve applicaties door nieuwe functionaliteiten Justitie en Veiligheid
Transvir2RVO.nl

Transitie team visserijregeling naar RVO.nl

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Machtigen

Verbetering en samenhang aanbrengen in het huidige machtigingslandschap.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Realisatie Doelarchitectuur Inning

Moderniseren en stroomlijnen van het inningsproces bij de Belastingdienst.

Financíën