Lopende toetsen

Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie
Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (pilot-toets onderhoud) Vernieuwing van het applicatielandschap OI/BKP en tegelijk het optimaliseren van de 5 hoofdprocessen:
Voorzieningenplanning, Status Toekennen, Bekostiging, Verantwoorden en Bezwaar en Beroep.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Grensverleggende IT (3e vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie.

Defensie

Herontwerp WW Klant Verbeteren dienstverlening aan klanten door herontwerp van bedrijfsprocessen én de inrichting van bijbehorende systemen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IA-Sourcing

Standaardisatie van industriële automatisering (IA) voor bruggen, sluizen en tunnels bij Rijkswaterstaat.

Infrastructuur en Waterstaat

Release IH (pilot-toets onderhoud)

Jaarlijkse aanpassingen wegens onderhoud en nieuwe wet- en regelgeving doorvoeren in de systemen van de Inkomensheffing van de Belastingdienst.

Financiën

AZ-Next

Groot onderhoud van de werkplek, het document management systeem en de ICT-infrastructuur van AZ.

Algemene Zaken

Ontwikkeling data fabriek

Het vervangen van drie bestaande datawarehouses van UWV door een nieuw te bouwen datawarehouse.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Digitaal Stelsel Omgevingswet (vervolgtoets)

De ontwikkeling van een digitaal stelsel voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Digitale Toegankelijkheid

Digitaliseren civiel- en bestuursrechtelijke zaakstromen

Justitie en Veiligheid