Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie Datum verzoek

iTEC-based Centre Automation System (iCAS)

Vervanging van het huidige AAA-luchtverkeersleidingssysteem van Luchtverkeersleiding Nederland.

Infrastructuur en Waterstaat 20-11-2017
Rehosting AGS/DTV

Het verplaatsen van de Douane applicaties AGS (Aangifte Systeem) en DTV (Douane Tarief Voorziening) naar een nieuw platform.

Financiën 20-11-2017
Grensverleggende IT (vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie. Defensie 08-10-2017
Eén uniforme betaalomgeving – WW-deel Realiseren van 1 uniforme betaalomgeving; onderdeel uitvoering Werkloosheidswet (WW). Sociale Zaken en Werkgelegenheid 05-10-2017
Landelijk Meetnet Water 2 Vernieuwing van het huidige Landelijk Meetnet Water dat Rijkswaterstaat gebruikt voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Infrastructuur en Waterstaat 07-08-2017
Phoenix+ Vernieuwen van de processen en het applicatielandschap voor het waarneemproces, de transitie van de onderzoeken naar het nieuwe applicatielandschap en de inrichting van de bijbehorende organisatie. Economische Zaken en Klimaat 08-03-2017
       

laatste wijziging:
4-12-2017