Lopende toetsen

Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie
Digitale Snelweg Douane

Het opschalen en robuust maken van de technische infrastructuur, het optimaliseren van de transactiesystemen en de raakvlaksystemen en het uitvoeren van performancetesten.

Financiën
Opvolging Bedrijfsvoering Systeem Vervanging van het huidige bedrijfsvoeringsysteem en vernieuwing bedrijfsvoeringsprocessen

Infrastructuur en Waterstaat

Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (pilot-toets onderhoud) Vernieuwing van het applicatielandschap OI/BKP en tegelijk het optimaliseren van de 5 hoofdprocessen:
Voorzieningenplanning, Status Toekennen, Bekostiging, Verantwoorden en Bezwaar en Beroep.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Herontwerp WW Klant Verbeteren dienstverlening aan klanten door herontwerp van bedrijfsprocessen én de inrichting van bijbehorende systemen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IA-Sourcing

Standaardisatie van industriële automatisering (IA) voor bruggen, sluizen en tunnels bij Rijkswaterstaat.

Infrastructuur en Waterstaat

Release IH (pilot-toets onderhoud)

Jaarlijkse aanpassingen wegens onderhoud en nieuwe wet- en regelgeving doorvoeren in de systemen van de Inkomensheffing van de Belastingdienst.

Financiën