Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie Datum verzoek
Grensverleggende IT (2e vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie Defensie 7-1-2019
UBO-register Instellen van een register voor het vastleggen van de uiteindelijk begunstigden (ultimate beneficial owners) van vennootschappen en andere juridische entiteiten Financiën 21-12-2018
Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal Vervangen van operationele registratieve applicaties door nieuwe functionaliteiten Justitie en Veiligheid 12-11-2018
Centralised Base

Realiseren van een "centralised base" voor de toren- en naderingsverkeersleiding van de luchthavens Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde op locatie Schiphol.

Infrastructuur en Waterstaat 6-9-2018
Processen, Informatie en ICT (PI&I) Realiseren van ICT-ondersteuning voor uniform en risicogericht werken binnen de NVWA. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 3-9-2018
European Rail Traffic Management System (ERTMS) Invoering nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem. Infrastructuur en Waterstaat 21-8-2018
Machtigen

Verbetering en samenhang aanbrengen in het huidige machtigingslandschap.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 15-8-2018
Kern Gezond Herstructureren Handelsregister. Economische Zaken en Klimaat 27-6-2018
Realisatie Doelarchitectuur Inning

Moderniseren en stroomlijnen van het inningsproces bij de Belastingdienst.

Financíën 17-5-2018