Lopende toetsen

Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie
Ontwikkeling data fabriek

Het vervangen van drie bestaande datawarehouses van UWV door een nieuw te bouwen datawarehouse.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Digitaal Stelsel Omgevingswet (vervolgtoets)

De ontwikkeling van een digitaal stelsel voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Digitale Toegankelijkheid

Digitaliseren civiel- en bestuursrechtelijke zaakstromen

Justitie en Veiligheid

Vereenvoudiging beslagvrije voet

De implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Digi AT

Het vernieuwen en moderniseren van de primaire processen van AT ten behoeve van de klant(interactie) en de afhandeling door medewerkers

Economische Zaken en Klimaat

Verbeteren Reisdocumentenstelsel

Verhogen van de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het reisdocumentenstelsel

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties