Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie Datum verzoek
Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal Vervangen van operationele registratieve applicaties door nieuwe functionaliteiten Justitie en Veiligheid 12-11-2018
Datafabriek Vervangen van drie bestaande datawarehouses van UWV door een nieuw te bouwen datawarehouse. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 01-10-2018
Centralised Base

Realiseren van een "centralised base" voor de toren- en naderingsverkeersleiding van de luchthavens Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde op locatie Schiphol.

Infrastructuur en Waterstaat 06-09-2018
Processen, Informatie en ICT (PI&I) Realiseren van ICT-ondersteuning voor uniform en risicogericht werken binnen de NVWA. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 03-09-2018
European Rail Traffic Management System (ERTMS) Invoering nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem. Infrastructuur en Waterstaat 21-08-2018
Machtigen

Verbetering en samenhang aanbrengen in het huidige machtigingslandschap.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 15-08-2018
Kern Gezond Herstructureren Handelsregister. Economische Zaken en Klimaat 27-06-2018
Vernieuwd Praeventis Vernieuwing van ICT-ondersteuning voor preventieprogramma's NHS, PSIE en RVP. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16-07-2017
Realisatie Doelarchitectuur Inning

Moderniseren en stroomlijnen van het inningsproces bij de Belastingdienst.

Financíën 17-05-2018
Basisregistratie Ondergrond (BRO) Implementatieprogramma van de Wet Basisregistratie Ondergrond. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 11-04-2018
Inleenadministratie en quotumheffing Realisatie van een uitvoeringsketen bij UWV en Belastingdienst voor de implementatie van de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 05-04-2018
Verwijzingsportaal Bankgegevens Bouw en implementatie van een systeem voor het verbeteren van het vorderen, opvragen en verstrekken van bankrekeninggegevens bij banken en betaalinstellingen. Justitie en Veiligheid 01-02-2018
Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht

Modernisering van de informatiesystemen van de Kustwacht.

Defensie 09-01-2018

Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer

Samenvoegen van meldkamer functies van een aantal overheidsgebouwen. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 14-03-2016