Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie Datum verzoek

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De ontwikkeling van een samenhangend digitaal stelsel voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet Infrastructuur en Milieu

20-01-2017

Migratie Berichtenbox Migratie c.q. nieuwbouw van de Berichtenbox Burgers van Rijksdienst Wegverkeer naar Logius Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie 02-02-2017

IV van Morgen

Opleveren werkend zaaksysteem en document management systeem voor de IGZ Volksgezondheid, Welzijn en Sport

07-02-2017

Electronic Flight Strips

Vervangen van fysieke flightstrips door digitale flightstrips in de verkeerstoren van de Luchtverkeersleiding Nederland Infrastructuur en Milieu
 

16-02-2017

CivMil Voice Communication System Uitbreiden van het bestaande Voice Communication System van de Luchtverkeersleiding Nederland
Infrastructuur en Milieu
16-02-2017
 
Phoenix+ Vernieuwen van de processen en het applicatielandschap voor het waarneemproces, de transitie van de onderzoeken naar het nieuwe applicatielandschap en de inrichting van de bijbehorende organisatie. Economische Zaken/CBS 08-03-2017
Wet tegemoetkomingen loondomein ICT-project  van UWV om in samenwerking met de Belastingdienst de Wet tegemoetkomingen loondomein te implementeren.   Sociale Zaken en Werkgelegenheid/UWV 02-05-2017
       

laatste wijziging:
12-07-2017