Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie Datum verzoek
Grensverleggende IT (vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie Defensie 08-10-2017
Eén uniforme betaalomgeving – WW-deel Realiseren van een uniforme betaalomgeving; onderdeel uitvoering Werkloosheidswet (WW) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 05-10-2017
Landelijk Meetnet Water 2 Vernieuwing van het huidige Landelijk Meetnet Water dat Rijkswaterstaat gebruikt voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens Infrastructuur en Milieu 07-08-2017
Programma Vernieuwd Praeventis Vernieuwing van ICT-systeem Praeventis, wat dient ter ondersteuning van de preventieprogramma's NHS, PSIE, RVP Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16-6-2017
Wet tegemoetkomingen loondomein ICT-project  van UWV om in samenwerking met de Belastingdienst de Wet tegemoetkomingen loondomein te implementeren.   Sociale Zaken en Werkgelegenheid 02-05-2017
Phoenix+ Vernieuwen van de processen en het applicatielandschap voor het waarneemproces, de transitie van de onderzoeken naar het nieuwe applicatielandschap en de inrichting van de bijbehorende organisatie. Economische Zaken 08-03-2017
Electronic Flight Strips Vervangen van fysieke flightstrips door digitale flightstrips in de verkeerstoren van de Luchtverkeersleiding Nederland Infrastructuur en Milieu 16-02-2017
IV van Morgen Opleveren werkend zaaksysteem en document management systeem voor de IGZ Volksgezondheid, Welzijn en Sport 07-02-2017
       

laatste wijziging:
13-10-2017