Definitief BIT-advies programma Inleenadministratie en Quotumheffing

Het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het project Inleenadministratie en Quotumheffing.