Transitie Werk.nl

Het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het project Transitie Werk.nl van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid