Landelijk Meetnet Water 2

Het advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het programma Landelijk Meetnet Water 2