Wet tegemoetkomingen loondomein

Het advies van Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het project Wet tegemoetkomingen loondomein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.