Operatie BRP en In Beheer Name BRP

Het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de samenhangende programma's Operatie BRP en In Beheer Name BRP van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.