Zelfbediening Justitiabelen

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Zelfbediening Justitiabelen Veiligheid en Justitie 28-04-2016 Realiseren van een zelfbedieningsoplossing voor justitiabelen, waarmee zij zelf bijvoorbeeld digitale boeken kunnen bestellen en bezoek kunnen inplannen.

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt het project ZBJ een veelbelovend en innovatief idee. De werking van de nieuwe toepassingen is nog wel onzeker. Daardoor is grootschalige uitrol van het zelfbedieningsconcept geen optie. Over de baten van het concept zijn onvoldoende feiten beschikbaar voor een solide business case.

Het BIT begrijpt dat DJI wil moderniseren. DJI wordt dan ook aangemoedigd om door te gaan met het ontwikkelen van zelfbedieningsapps en daarmee te experimenteren. Het BIT vindt wel dat grootschalige invoering van het zelfbedieningsconcept moet worden uitgesteld. De werking moet eerst op kleine schaal worden bewezen. Pas daarna moet er een business case en een projectplan komen om het grootschalig te ontwikkelen.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing.
Lees de reactie van de staatssecretaris op het advies.