vAKWerk

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
vAKWerk Sociale Zaken en Werkgelegenheid 18-10-2016 Vernieuwen van het AKW-systeem voor de uitvoering van de Kinderbijslag

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is het van harte eens met de keuze van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om de functionaliteit van het AKW-systeem aan het AA-systeem toe te voegen. Daarmee is een eerste stap gezet om de systemen samen te voegen en te vernieuwen. Uit vooronderzoek blijkt dat het AA-systeem genoeg kwaliteit heeft, ook voor in de toekomst. Binnen de SVB is veel kennis aanwezig over de systemen. De gekozen aanpak van het project is voldoende. De omvang (scope) van het project is zoveel mogelijk beperkt.

Toch zijn er een paar kleine risico’s. Het advies is om de SVB een paar aanvullende maatregelen te laten nemen om deze risico’s te beperken.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing.
Lees de reactie van de staatssecretaris op het advies.