Transitie Werk.nl

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Transitie Werk.nl Sociale Zaken en Werkgelegenheid 23-8
2018
Herbouw van het klantportaal Werk.nl van UWV

Samenvatting advies

Het project TWNL heeft een reële kans om uit te gaan lopen. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de beoogde oplossing op belangrijke onderdelen nog niet goed is uitgedacht en beproefd. Ook kent de werkwijze van het project een stapeling van nieuwe elementen, die het risico op uitloop vergroten.

Zorg voor duidelijkheid in het project. Het BIT adviseert daarom om na de eerste release een gedegen evaluatie uit te voeren van de gekozen oplossing en werkwijze. Zo kunnen projectrisico’s op de kortst mogelijke termijn worden verkleind. Daarnaast adviseert het BIT om nu al maatregelen te nemen om de gevolgen van eventuele uitloop te beperken.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing (BIT)

Lees de reactie van de minister op het advies