2017

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Financiën Investeringsagenda Belastingdienst Het realiseren van een transformatie van processen en systemen die samenhangen met het fiscaal proces bij de Belastingdienst. 13-6-2017
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Operatie BRP (oBRP) en In Beheer Name BRP (IBN BRP) Het realiseren van een nieuwe Basisregistratie Personen 9-6-2017
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanbesteding datacenter UWV Aanbesteding en migratie van de datacenterdienstverlening UWV 28-3-2017
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties DWR Next Het project DWR Next vernieuwt de digitale werkplek van 21.000 gebruikers in vijf departementen 21-3-2017
Defensie IT IGO KMar Informatie Gestuurd Optreden Vernieuwing van de IT voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) vanwege Informatie Gestuurd Optreden (IGO) 21-3-2017
Economische Zaken Blik op NVWA 2017 (vervolgtoets) Ontwikkelen van een systeem om het inspectieproces van de NVWA te ondersteunen 20-3-2017
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Lerarenregister en
Registervoorportaal
Realisatie van een lerarenregister en een registervoorportaal waarin leraren zich verplicht moeten registreren. 15-3-2017

2016

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Veiligheid en Justitie Implementatie Vernieuwing C2000 Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) vervangt het bestaande C2000-systeem. 22-11-2016
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) Realiseren van één geïntegreerd proceslandschap en applicatielandschap voor het Rijksvastgoedbedrijf 11-11-2016
Financiën Union Customs Code (UCC), Douanewetboek van de Unie (DWU), Multi-annual Strategie Plan (MASP) (Douane) Invoering van de Union Customs Code (Douane Wetboek van de Unie) 3-11-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid vAKWerk SVB Vernieuwen van het AKW-systeem voor de uitvoering van de Kinderbijslag 18-10-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Een Uniforme Betaalomge­ving UWV Realiseren van een uniforme betaalomgeving voor de uitvoering van de Arbeidsongeschiktheidswet (AW), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) 22-6-2016
Defensie Grensverleggende IT (GrIT) Samen met de markt realiseren van een nieuwe ICT-infrastructuur voor Defensie 31-5-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Directe Financiering Kinderopvang Realiseren van een ICT-systeem voor de uitvoering van het nieuwe stelsel voor directe financiering Kinderopvang 20-5-2016
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties eID Realiseren van voorzieningen om burgers een betrouwbare toegang te geven tot online diensten van overheden en organisaties zoals zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en pensioenfondsen 13-5-2016
Veiligheid en Justitie Zelfbediening Justitiabelen DJI Realiseren van een zelfbedieningsoplossing voor justitiabelen, waarmee zij zelf bijvoorbeeld digitale boeken kunnen bestellen en bezoek kunnen inplannen. 28-4-2016
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs Vernieuwen en moderniseren van de informatie-uitwisseling tussen de onderwijsinstellingen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Onderwijsinspectie 25-4-2016
Economische Zaken Zaakgericht Werken DICTU Realiseren van een dienst om zaakgericht werken te ondersteunen voor verschillende overheidsorganisaties 11-2-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persoonsgebonden Budget SVB Vernieuwen van de ICT-systemen waarmee de Sociale Verzekeringsbank (SVB) haar dienstverlening uitvoert voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) Trekkingsrecht 26-1-2016

2015

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Economische Zaken Blik op NVWA 2015 (pilot) Realiseren van ICT-toepassingen die de nieuwe, uniforme werkprocessen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ondersteunen 29-10-2015
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot) Het realiseren van een nieuwe Basisregistratie Personen 18-9-2015
Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket (pilot) Realiseren van een nieuwe versie van het Omgevingsloket 17-9-2015