Realisatie Doelarchitectuur Inning

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Realisatie Doelarchitectuur Inning Financiƫn 24-07-2019 Moderniseren en stroomlijnen van het inningsproces bij de Belastingdienst

Samenvatting advies

Het BIT begrijpt dat de Belastingdienst verbeteringen wil doorvoeren in het domein Inning en Betalingsverkeer, en dat doet met een stapsgewijze aanpak. Niettemin denkt het BIT dat de doelarchitectuur te ambitieus is en dat de vernieuwing een doel op zich wordt, waardoor de Belastingdienst zichzelf klemzet met een grote langjarige en risicovolle vervangingsopgave. Het bereiken van resultaten gaat veel langer duren dan beoogd en er is zelfs een gerede kans dat doelstellingen niet worden gerealiseerd.

Het BIT adviseert alleen vernieuwingen te doen die nu echt noodzakelijk zijn en die de Belastingdienst aan kan. Daarom adviseren we te stoppen met totale vervanging van grote, bewezen en onderhoudbare applicaties als er voor die vervanging geen goede rechtvaardiging en adequate sturing is. Hiernaast adviseren we de grip op vernieuwingsactiviteiten significant te versterken.