Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot)

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 18-09-2015 Het realiseren van een nieuwe Basisregistratie Personen.

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) denkt dat het programma goed afgerond kan worden. Er moet dan wel op een aantal risico's en onzekerheden gelet worden. Daarvoor adviseert het BIT een aantal concrete maatregelen.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing.
Lees de reactie van de minister op het advies.
Lees de nadere reactie van de minister.
Lees de bijgestelde reactie.