Omgevingsloket (pilot)

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Omgevingsloket (pilot) Infrastructuur en Milieu 17-09-2015 Realiseren van een nieuwe versie van het Omgevingsloket

Samenvatting advies

Op basis van de uitgevoerde toets concludeert het Bureau ICT-toetsing (BIT) dat er een grote kans is dat het Omgevingsloket in zijn huidige opzet de verwachtingen niet gaat waarmaken. Het project zou daarom niet moeten worden voortgezet zonder belangrijke veranderingen in de omvang (scope) en aansturing van het project.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing.
Lees de reactie van de minister op het advies.