Toets Ministerie Datum advies Omschrijving

Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht

Defensie 29-11-2018 Modernisering van de informatiesystemen van de Kustwacht.

Samenvatting advies

Op deze pagina worden binnenkort het definitieve BIT-advies en de bestuurlijke reactie gepubliceerd.