IV van Morgen

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
IV van Morgen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 18-10-2017 Opleveren werkend zaaksysteem en document management systeem voor de (Inspectie voor de Gezondheidszorg) IGZ

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is erg bezorgd over een goede afloop van dit project. Deze zorg komt voort uit drie dingen. Ten eerste mist in de aanpak van het project IV van Morgen (IVvM) een uitwerking van ‘as is’ en er ontbreekt daardoor een duidelijk gedefinieerd eindpunt, wat tot grote uitloop en kosten kan leiden. Ten tweede is DICTU gestart met het inrichten van de basisvoorziening voor IGZ, maar afspraken over kosten en de taakverdeling zijn onduidelijk. Als laatste zijn er nog nauwelijks plannen voor het vervolg na medio 2018 en voor zover het BIT kon nagaan is hiervoor nog geen geld gereserveerd.

Het BIT adviseert dan ook de ‘as is’ aanpak beter uit te werken, afspraken te maken met DICTU en het vervolg inzichtelijk te maken. Ook adviseert het BIT de uitvoering intensief te bewaken.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing.

Lees de reactie van de minister op het advies.