Investeringsagenda

Het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de Investeringsagenda Belastingdienst van het Ministerie van Financien.