Toets Ministerie Datum advies Omschrijving

Inleenadministratie en quotumheffing

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 10-12-2018 Realisatie van een uitvoeringsketen bij UWV en Belastingdienst voor de implementatie van de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten.

Samenvatting advies

Op deze pagina worden binnenkort het definitieve BIT-advies en de bestuurlijke reactie gepubliceerd.