Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 18-01-2019 Samenvoegen van meldkamer functies van een aantal overheidsgebouwen.

Samenvatting advies

Op deze pagina worden binnenkort het definitieve BIT-advies en de bestuurlijke reactie gepubliceerd.