EIDOS

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
EIDOS Buitenlandse Zaken 24-10-2019

Vervanging van NVIS en VISANA door Kairos Visa

Samenvatting advies

Het BIT verwacht dat het nieuwe visumsysteem Kairos met de huidige opzet de volumes voor de Schengen-visumaanvragen eind 2020 nog niet zal kunnen verwerken en dat de applicatie ook de gewenste flexibiliteit niet zal bieden. Dit komt omdat een adequaat ontwerp en een goede testaanpak ontbreken.

Het BIT adviseert de systeemontwikkeling bij te sturen. Werk daartoe het ontwerp verder uit en verbeter de testaanpak. Ten slotte adviseert het BIT om de planning aan te passen voor het in gebruik nemen van Kairos voor het visumproces.