Electronic Flight Strips

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Electronic Flight Strips (EFS) Infrastructuur en Waterstaat 17-10-2017 Vervangen van fysieke flightstrips door digitale flightstrips in de verkeerstoren van de Luchtverkeersleiding Nederland

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) onderschrijft de keuze van LVNL voor het project EFS en vindt de kwaliteit van de gekozen aanpak hoog. LVNL heeft veel aandacht voor de projectrisico’s, waaronder de acceptatie van de digistrippen door de luchtverkeersleiders. Wel denken we dat de kans op vertraging groot is als gevolg van de krappe planning in combinatie met de beperkte beschikbaarheid van capaciteit. We adviseren LVNL daarom om maatregelen te treffen om de kans op vertraging te minimaliseren.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing.
Lees de reactie van de minister op het advies.