DWR Next

Het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma DWR Next van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.