DWR Next

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
DWR Next Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 21-03-2017 Het project DWR Next vernieuwt de digitale werkplek van 21.000 gebruikers in vijf departementen.

Samenvatting advies

Bureau ICT-toetsing (BIT) verwacht dat DWR Next gaat slagen, maar de kans op uitloop in de tijd is groot. De door SSC-ICT gekozen ‘werkende weg’ aanpak kan flexibiliteit geven om in te spelen op tegenvallers en voortschrijdend inzicht, maar verlaagt op dit moment onnodig de voorspelbaarheid van de oplevermomenten. Het BIT denkt dat SSC-ICT planmatiger kan en moet werken.

Het BIT adviseert om de planning door SSC-ICT helder en compleet te laten maken, zodat duidelijk is wat er precies wanneer wordt opgeleverd, en wat daarvoor nodig is van wie. Ook de rol van de departementen moet in de planning duidelijker wor-den. Het BIT adviseert een terugvalscenario uit te werken voor I&M, omdat het BIT denkt dat SSC-ICT dat nodig zal hebben.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing
Lees de reactie van de minister op het advies