CivMil Voice Communication System

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
CivMil Voice Communication System Infrastructuur en Milieu 01-08-2017 Uitbreiden van het bestaande Voice Communication System van de Luchtverkeersleiding Nederland en het in gebruik nemen van het communicatiesysteem door het Commando der Luchtmachtstrijdkrachten van Defensie

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt CivMil Voice Communication System (VCS) een zinvol project. We achten de slaagkans groot ondanks dat het een ingrijpende aanpassing is. We verwachten dat de Luchtverkeersleiding Nederland het project met de huidige aanpak succesvol kan afronden.

Bij het projectdeel van Defensie zien we enkele risico’s waardoor we twijfelen of CLSK op tijd afscheid kan nemen van het huidige communicatiesysteem. We adviseren CLSK zo spoedig mogelijk een projectleider aan te stellen die verantwoordelijk is voor alle noodzakelijke aanpassingen op de vliegvelden van Defensie. Daarnaast adviseren wij om een integraal stappenplan uit te werken om deze aanpassingen te realiseren.

Lees het volledige advies van Bureau ICT-toetsing.
Lees de reactie van de minister op het advies.