AIRBIM

Toets Ministerie Datum advies Omschrijving
Areaal Informatievoorziening Rijkswaterstaat / Bouw Informatie Management (AIRBIM) Infrastructuur en Waterstaat 29-01-2020

Verbeteren informatievoorziening en -uitwisseling over objecten van Rijkswaterstaat

Samenvatting advies

Op deze pagina worden binnenkort het definitieve BIT-advies en de bestuurlijke reactie gepubliceerd